Tim „Naša Jugoslavija“ okupljen je oko zajedeničkog cilja – što bolje informisanje javnosti o svim događajima vezanim za naše podneblje. Želja nam je da vam predočimo, po mogućnosti, što više pogleda na različite teme – kako iz prošlosti, tako i iz ovih „modernih“ vremena. Pri tome imamo obavezu prema vama, poštovani posjetioci, ali i prema budućim generacijama i, naravno, prema samima sebi, da se pridržavamo opštih pravila objektivnog informisanja. Samo tako može se održavati korektna saradnja i izgrađivati i učvršćivati obostrano povjerenje.
 

Početna

O nama

Udruženje
Naša Jugoslavija

Savez
Jugoslavena

Osnovni
dokumenti

Aktivnosti

Zanimljivosti

Pristupnica

Račun i
donacije

Bilten
Udruženja

Kontakt

               
   

Uspostavite kontakt putem

elektronske pošte na e-mail adrese:

zajedno@nasa-jugoslavija.org

ili

savez-jugoslavena@nasa-jugoslavija.org

   
               
I vama, poštovani posjetioci, želimo pružiti mogućnost učešća u radu na stranici. Vaše primjedbe, prijedloge, sugestije, ideje, kritike, žalbe i pohvale možete poslati na navedenu adresu, a mi ćemo vaš prilog u najkraćem roku objaviti. Bilo bi dobro da nam uz tekst pošaljete i kratku poruku vezanu za temu pod kojom bismo ga trebali objaviti. Pri tome želimo naglasiti da će tekstovi, koji su po našem mišljenju neukusni, koji sadrže poruke mržnje, šire nacionalističku propagandu ili su na bilo koji drugi način provokativni u smislu ponižavanja pojedinaca, grupa ili čitavih naroda, te zagovaraju rat i uništenje, biti izbrisani ili vraćeni vlasniku i kao konsekvencu imati prekid saradnje.
   

Isto tako tekstovi, za koje smatramo da treba da budu objavljeni, biće u originalnoj verziji preneseni na stranicu. Naša ekipa se pri tome izričito ograđuje od sadržaja svih dostavljenih nam tekstova i svih izvora iz kojih dotični tekstovi potiču – za njih je odgovoran sam autor. Razlog tome je nemogućnost provjere istinitosti i vjerodostojnosti napisanih i dostavljenih podataka. Hvala na razumijevanju!