Udruženje "Naša Jugoslavija" upisano u registar udruga Republike Hrvatske
   
           
 

Udruženje "Naša Jugoslavija" je dana 13. 04. 2010. godine upisano u registar udruga u Republici Hrvatskoj – Registarski broj: 18002128

Sjedište Udruženja je u Puli

Djelatnost Udruženja:

- zalaganje za mir, demokraciju, zaštitu i poštivanje ljudskih prava, građanskih sloboda, bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku, političku i drugu pripadnost, suprostavljanjem svim pojavnim oblicima rasne, vjerske spolne i dobne diskriminacije, te svim oblicima nasilja, terorizma i netolerancije prema različitim skupinama, udrugama, organizacijama, pojedincima i narodima;

- organiziranje, samostalno ili u suradnji sa drugim organizacijama i udrugama, tribina, seminara i okruglih stolova;

- suradnja sa pojednicima, udrugama i drugim organizacijama iz zemlje i inozemstva koje imaju iste ili srodne ciljeve;

- uspostavljanje i razvijanje suradnje sa medijima radi upoznavanja šire javnosti sa radom udruge;

- objavljivanje izvještaja o sprovedenim istraživanjima i zapažanjima u posebnim publikacijama, biltenu udruge kao i u drugim medijima;

- objavljivanje istraživanja javnog mnijenja i stručnih studija;

- zaštita ljudskih prava

 

Predsjednik:

Zlatko Stojković