MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

I ZAKON NA KOJI SE OVA INSTITUCIJA POZIVA

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine odbilo je zahtjev Udruženja „Naša Jugoslavija“ za upis u Registar udruženja i fondacija pozivajući se na Zakon o udruženjima i fondacijama, iako se u istom razlozi odbijanja koje navodi Ministarstvo uopšte ne spominju. Pored toga isto Ministarstvo je u više navrata prekršilo postavljene vremenske rokove zahtijevajući od Udruženja da ih se pridržava. Znači li to da isti Zakon neko mora poštovati, a neko ne?

Udruženje „Naša Jugoslavija“ u Bosni i Hercegovini održalo je svoju osnivačku skupštinu dana 14.03.2009. godine. Od tada počinje pravo putešestvije obilježeno prepiskama između Ministarstva pravde BiH, kao nadležnog organa za upis u Registar udruženja i fondacija s jedne i Udruženja „Naša Jugoslavija“, kao udruženja građana, sa druge strane. Na samom početku Ministarstvo je prema ovom predmetu, odnosno, našem Udruženju zauzelo grub stav sa primjedbom da se iz naziva „mora izbrisati riječ 'Jugoslavija'“. Ovaj se stav, međutim, ne temelji na zakonskoj osnovi. Pored te činjenice naš zahtjev je odbijen sa pozivom na član 34. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, a kao osnov je navedeno da po tom Zakonu u nazivu ne smijemo koristiti riječ „Jugoslavija”. Međutim, u tom članu, kao i u članu 3, 5. i ostalim članovima cijelog Zakona, kao i u odredbama kasnijih dopuna 32/1, 42/3, ili 53/8 nema nikakvih propisa koji zabranjuju da Udruženje u svom nazivu ne smije koristiti riječ „Jugoslavija”.

Bilo je tu primjedbi na Statut koji je nepotpun ili neispravan, ali su one bile drugorazrednog značaja. Ipak, nadležno Ministarstvo ih je uredno prikazivalo i predstavljalo kao nedostatke koje, naravno, treba otkloniti. Udruženje "Naša Jugoslavija" je postupilo prema zahtijevima Ministarstva i izvršilo promjene Statuta – osim u pogledu naziva. Rezultat (odbijanje našeg zahtjeva) pokazuje da nadležnom Ministarstvu, nije bitno da li određeni dokumenti sadrže izvjesne nepravilnosti ili ne. Važno je da li neko udruženje zadovoljava njihove lične kriterije. U našem slučaju je više nego očigledno – razlog za odbijanje zahtjeva je naziv Udruženja, odnosno upotreba riječi „Jugoslavija“!

Riječ „Jugoslavija” u nazivu našeg Udruženja nije nemoralna, niti kriminalna, a nadležno Ministarstvo nije niti jednim argumentom pokušalo objasniti zbog čega je naziv nepodoban, pa se prema tome nije moglo pozvati na bilo koji zakon koji bi zabranjivao upotrebu ove riječi. Dakle, rješenje kojim se odbija zahtjev za upis u Registar udruženja nema nikakav pravni oslonac. Njime se uskraćuje osnovno pravo čovjeka na slobodu mišljenja, a država Bosna i Hercegovina ponovo dovodi u sukob sa demokratskim procesima kojima, navodno, teži. Treba li napomenuti da su Udruženja „Naša Jugoslavija” pod potpuno istim nazivom bez problema registrovana u Hrvatskoj i Srbiji?

Konačno, dana 30.11.2009. godine doneseno je rješenje kojim se odbacuje zahtjev Udruženja „Naša Jugoslavija“ za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Protiv tog rješenja nam je dozvoljena žalba koju treba uložiti Komisiji za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Žalbu smo pravovremeno podnijeli nadležnoj Komisiji dana 17.12.2009. godine. Ovoj Komisiji je bilo potrebno više od godinu dana da se pozabavi našim „slučajem“ – Rješenje o odbijanju žalbe doneseno je 12.01.2011. godine!!!

Udruženje „Naša Jugoslavija“ ima mogućnost da pokrene upravni spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ostaje da se vidi kako će ova sljedeća instanca reagovati na cjelokupni slučaj, a ako ni ovdje ne bude više uspjeha ostaje nam sud za ljudska prava u Strasbourg-u. Slična stvar se desila u čuvenom postupku „Sejdić i Finci protiv BiH“, a rezultat je poznat!

Dalibor Tomić
Predsjednik Udruženja „Naša Jugoslavija“ u BiH