Proklamovani cilj Udruženja „Naša Jugoslavija“ je stabilizacija odnosa među svim narodima nekadašnje SFRJ i izgradnja i proširenje njihove međusobne saradnje na svim planovima i nivoima. Pored toga jedan od prioritetnih zadataka je očuvanje i isticanje svih pozitivnih vrijednosti koje su krasile vrijeme zajedničkog života u nekadašnjoj SFRJ - obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, prava radnika...

Svi koji imaju interesa da se pridruže ili na neki drugi način svojim aktivnostima obogate rad i ulogu kako Udruženja "Naša Jugoslavija", tako i Saveza Jugoslavena (kao njegovog sastavnog dijela) u aktuelnim društvenim kretanjima mogu stupiti u naše redove. Kontakt možete uspostaviti putem naše E-Mail adrese (vidi-Kontakt). Osim toga pružamo vam mogućnost prijavljivanja i putem ispunjavanja pristupnice, čime postajete član sa svim pravima i obavezama koje uz to idu. Procedura obuhvata ispunjavanje pristupnog dokumenta, u kom su sadržani svi potrebni podaci o budućem članu.

Članstvo u Udruženju "Naša Jugoslavija" je dobrovoljno i ničim uslovljeno. Potpisivanjem ove pristupnice budući član daje punu podršku cjelokupnoj programskoj strukturi i zacrtanim ciljevima i prihvata sva prava, dužnosti i obaveze koje sa sobom donosi članstvo. Ovim činom izražava se želja za davanjem vlastitog nesebičnog doprinosa radu Udruženja "Naša Jugoslavija", njegovom daljem prosperitetu i podizanju ugleda, te borbi za ravnopravnost, jednakost, toleranciju i međusobno uvažavanje svih ljudi bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, polnu i bilo koju drugu pripadnost ili opredjeljenje. Napominjemo da je ispravnost svih navedenih podataka zagarantovana vlastitom odgovornošću.

Pristupnica je punovažna ukoliko su pravilno i u potpunosti ispunjeni svi podaci. O punopravnom članstvu svaki član će biti pismeno obaviješten. Udruženje se obvezuje da podatke neće objavljivati u javnim medijima, koristiti u komercijalne svrhe ili ustupati na korištenje trećim licima bez znanja i izričitog odobrenja samog člana. Obratite pažnju na pravilno ispunjavanje – pristupnice sa neispravnim, neistinitim ili podacima koji upućuju na neiskrene namjere neće biti prihvaćene.

Za slanje Pristupnice na raspolaganju vam stoje dvije mogućnosti.
Prvi način je popunjavanjem polja koja slijede i slanjem putem programa Outlook ili Outlook Express (ili sličnih programa sa istom funkcijom). Pri tome će popunjeni podaci biti direktno prebačeni na jedan od navedenih programa na vašem PC-u, a onda, prilikom aktiviranja istog automatski proslijeđeni do nas.

Početna

O nama

Udruženje
Naša Jugoslavija

Savez
Jugoslavena

Osnovni
dokumenti

Aktivnosti

Zanimljivosti

Pristupnica

Račun i
donacije

Bilten
Udruženja

Kontakt

 
       
               
 
Opšti podaci              
Ime i prezime*:          
Datum i mjesto rođenja*:          
Pol:   Ženski Muški        
Prebivalište (Ulica i broj)*:          
Poštanski broj, grad i država*:  
Telefon (kućni, mobilni)*:          
E-Mail adresa, fax*:          
Skype - naziv:          
Stručna sprema*:          
Zanimanje*:          
Zaposlen/a:   Da Ne        
                 
Dodatni podaci              
Koje jezike govorite:          
Oblasti u kojima želite aktivno
djelovati (privreda, socijalni
rad, zakonodavstvo...):
 

       
Želite postati član*:  
Udruženja "Naša Jugoslavija"
Saveza Jugoslavena
Udruženja "Naša Jugoslavija" i Saveza Jugoslavena
 
Kako ste saznali za nas*:  


TV Radio Novine Internet
ostalo (navedi):

 
Vaša poruka nama glasi:      
                 
 
Odgovorno tvrdim da sam upoznat sa osnovnim dokumentima Udruženja "Naša Jugoslavija": Idejnim osnovama, Programom i Kodeksom. Sa istim sam saglasan i ponašaću se u skladu s njima, kao i ostali članovi Udruženja "Naša Jugoslavija" i Saveza Jugoslavena. (DOKUMENTI)
     
 
Sam čin slanja Pristupnice ima važnost svojeručnog potpisa. Time dokazujem da sam se na to svjesno odlučila/o i da su svi podaci, koje sam ovdje navela/o istiniti.
     
Pristupnicu poslati:            
 
               
 

Drugi način je opisan ovdje. Pristupnica je napisana u PDF formatu. Postupak za pravilno popunjavanje i slanje je sljedeći:

1. Pristupnicu klikom otvoriti i prebaciti (skinuti, prenijeti, download, kopirati...) na vaš PC,

2. Pristupnicu popuniti i memorisati na vaš PC,

3. popunjenu Pristupnicu kao dodatak (attechment, anlage...) E-Mail poruci poslati na jednu od naših adresa:

zajedno@nasa-jugoslavija.org ili savez-jugoslavena@nasa-jugoslavija.org

Prije slanja provjerite da li se podaci koje ste upisali još uvijek nalaze u formularu.

             

Drugarski pozdrav,

Udruženje „Naša Jugoslavija“